Leczenie protetyczne

  • korony porcelanowe
  • mosty – porcelana napalana na metal
  • wkłady koronowo-korzeniowe
  • protezy szkieletowe
  • protezy akrylowe
  • szyny zgryzowe antybruksizmowe NTI
  • leczenie bruksizmu
  • szyny ochronne dla sportowców